მეზობელი სიტყვები
sacciferous
ზედსართავი სახელი
/sækʹsɪfərəs/

ბოტ., ზოოლ. პარკიანი, ჩანთიანი.