მეზობელი სიტყვები
sac fungi
არსებითი სახელი
/͵sækʹfʌŋgi:/

pl მიკოლ. ჩანთიანი სოკოები, ასკომიცეტები.