მეზობელი სიტყვები
sacrum
არსებითი სახელი
/ʹseɪkrəm/

(pl აგრ. sacra) ანატ. გავა, გავის ძვალი.