მეზობელი სიტყვები
saddle fungus
არსებითი სახელი
/͵sædlʹfʌŋgəs/

მიკოლ. უნაგირასოკო (Helvella gen.).