მეზობელი სიტყვები
S-adenosylmethionine
არსებითი სახელი
/͵ɛsə͵dɛnəʊsaɪlmɛʹθaɪəni:n/

ბიოქ. S-ადენოზილმეთიონინი (მეთილის ჯგუფების გადატანის რეაქციებში მონაწილე კოფერმენტი; აბრევ. SAM).