მეზობელი სიტყვები
sage-leaved rock rose
არსებითი სახელი
/͵seɪdʒli:vd͵rɒkʹrəʊz/

ბოტ. სალბფოთოლა საკმელა (Cistus salviifolius).