მეზობელი სიტყვები
sagitta
არსებითი სახელი
/sæʹdʒɪtə/

იქთ. საგიტა, ოტოლითი (კიროვანი სხეულაკი ძვლიანი თევზების ყურში).