მეზობელი სიტყვები
sago palm
არსებითი სახელი
/ʹseɪgəʊpɑ:m/

ბოტ.

1. საგოს პალმა (Metroxylon gen.);

2. 1) pl საგოსნაირნი, ციკასები (შიშველთესლოვან მცენარეთა განყოფილება; Cycadophyta div.);

2) = sago cycad.