მეზობელი სიტყვები
salamanders
არსებითი სახელი
/ʹsæləmændəz/

pl ამფ. სალამანდრები, კუდიანი ამფიბიები (Urodela / Caudata ord.).