მეზობელი სიტყვები
Salamandridae
არსებითი სახელი
/ʹsælə͵mændrədi:/

pl ამფ. სალამანდრისებრნი, ნამდვილი სალამანდრისებრნი (კუდიანი ამფიბიების ოჯახი; Salamandridae fam.).