მეზობელი სიტყვები
Salicaceae
არსებითი სახელი
/͵sælɪʹkeɪʃɪi:/

pl ბოტ. ტირიფისებრნი (ორლებნიან მცენარეთა ოჯახი; Salicaceae fam.).