მეზობელი სიტყვები
saline
ზედსართავი სახელი
/ʹseɪlaɪn, ამერ. ʹseɪli:n/

მარილისა, მარილთან დაკავშირებული; მარილიანი; მარილოვანი.