მეზობელი სიტყვები
saliva
არსებითი სახელი
/səʹlaɪvə/

ფიზიოლ. ნერწყვი.