მეზობელი სიტყვები
salivary
ზედსართავი სახელი
/səʹlaɪvərɪ/

ფიზიოლ. სანერწყვე; salivary glands სანერწყვე ჯირკვლები.