მეზობელი სიტყვები
saltatory conduction
არსებითი სახელი
/͵sæltətərɪkənʹdʌkʃn/

ფიზიოლ. ნახტომისებრი გატარება / გამტარობა (ელექტრული იმპულსისა ნერვულ ბოჭკოში).