მეზობელი სიტყვები
salt-water crocodile
არსებითი სახელი
/͵sɔ:ltwɔ:təʹkrɒkədaɪl, ͵sɒlt-/

რეპტ. ქედიანი ნიანგი (Crocodylus porosus).