მეზობელი სიტყვები
Salviniaceae
არსებითი სახელი
/sæl͵vɪnɪʹeɪʃɪi:/

pl ბოტ. სალვინიასებრნი (წყლის გვიმრების ოჯახი; Salviniaceae fam.).