მეზობელი სიტყვები
Salviniales
არსებითი სახელი
/sæl͵vɪnɪʹeɪli:z/

pl ბოტ. სალვინიასნაირნი, წყლის გვიმრები (განსხვავებულსპორიანი გვიმრების რიგი; Salviniales ord.).