მეზობელი სიტყვები
sanctuary
არსებითი სახელი
/ʹsæŋktʃʊərɪ/

ეკოლ. ნაკრძალი; a bird sanctuary ფრინველთა ნაკრძალი.