მეზობელი სიტყვები
sanguicolous
ზედსართავი სახელი
/͵sæŋʹgwɪkələs/

მიკრ. სისხლში მცხოვრები (ითქმის პარაზიტის და მისთ. შესახებ).