მეზობელი სიტყვები
sanguiferous
ზედსართავი სახელი
/͵sæŋʹgwɪfərəs/

ფიზიოლ. სისხლის შემცველი; სისხლის გამტარი; sanguiferous vessels სისხლის გამტარი ძარღვები, სისხლძარღვები.