მეზობელი სიტყვები
sanguivorous
ზედსართავი სახელი
/͵sæŋʹgwɪvərəs/

ზოოლ. სისხლით რომ იკვებება.