მეზობელი სიტყვები
saphenous
ზედსართავი სახელი
/səʹfi:nəs/

ანატ. ბარძაყის კანქვეშა / საჩინო ვენისა, ბარძაყის კანქვეშა / საჩინო ვენასთან დაკავშირებული.