მეზობელი სიტყვები
Sapindaceae
არსებითი სახელი
/͵sæpɪnʹdeɪʃɪi:/

pl ბოტ. საპინდუსისებრნი (ორლებნიან მცენარეთა ოჯახი; Sapindaceae fam.).