მეზობელი სიტყვები
Sapindales
არსებითი სახელი
/͵sæpɪnʹdeɪli:z/

pl ბოტ. საპინდუსისნაირნი (ორლებნიან მცენარეთა რიგი; Sapindales ord.).