მეზობელი სიტყვები
sapling
არსებითი სახელი
/ʹsæplɪŋ/

ბოტ. ახალგაზრდა ხე.