მეზობელი სიტყვები
sapodilla
არსებითი სახელი
/͵sæpəʹdɪlə/

ბოტ. ახრასი (Achras / Manilkara zapota).