მეზობელი სიტყვები
saprobe
არსებითი სახელი
/ʹsæprəʊb/

საპრობი, საპრობიონტი (მცენარეული ან ცხოველური ორგანიზმი, რომელიც გახრწნილი ორგანული ნარჩენებით იკვებება).