მეზობელი სიტყვები
saprobic system
არსებითი სახელი
/səʹprəʊbɪksɪstəm/

ეკოლ. საპრობულობის სისტემა (წყალსატევის დაბინძურების შეფასების სისტემა მასში საპრობიონტების შემცველობის მიხედვით).