მეზობელი სიტყვები
saprogenic
ზედსართავი სახელი
/͵sæprəʊʹdʒɛnɪk/

1) საპროგენული, ხრწნის / ლპობის გამომწვევი;

2) საპროგენული, ხრწნის / ლპობის შედეგად წარმოქმნილი.