მეზობელი სიტყვები
Saprolegniales
არსებითი სახელი
/͵sæprəʊ͵lɛgnɪʹeɪli:z/

pl მიკოლ. საპროლეგნიასნაირნი (ოომიცეტების კლასის სოკოების რიგი; Saprolegniales ord.).