მეზობელი სიტყვები
sapropelic
ზედსართავი სახელი
/͵sæprəʊʹpɛlɪk/

ეკოლ. საპროპელური, საპროპელში / წყალსატევის ლამში მცხოვრები [იხ. აგრ. sapropel].