მეზობელი სიტყვები
SAR
/͵ɛseɪʹɑ:(r)/

აბრევ. = scaffold attachment region.