მეზობელი სიტყვები
sarcocarp
არსებითი სახელი
/ʹsɑ:kəʊkɑ:p/

ბოტ. სარკოკარპიუმი, ნაყოფის ხორცოვანი ნაწილი.