მეზობელი სიტყვები
sarcoderm
არსებითი სახელი
/ʹsɑ:kədɜ:m/

ბოტ. სარკოდერმა (ზოგიერთი მცენარის ნაყოფის ხორცოვანი შრე თესლსა და გარე საფარს შორის).