მეზობელი სიტყვები
Sarcodina
არსებითი სახელი
/͵sɑ:kəʹdaɪnə/

pl მიკრ. სარკოდინები (უმარტივესთა ზეკლასი ზოგიერთი კლასიფიკაციის მიხედვით; Sarcodina supcls.).