მეზობელი სიტყვები
sarcopterygians
/͵sɑ:kɒptəʹrɪdʒɪənz/