sarcotesta
არსებითი სახელი
/ʹsɑ:kətɛstə/

ბოტ. სარკოტესტა (თესლის კანის / ტესტის გარეთა, ხორცოვანი შრე ზოგიერთი მცენარის ნაყოფში; მაგ. ბროწეულის მარცვლის, ციკასების თესლისა და სხვ.) [იხ. აგრ. testa].