მეზობელი სიტყვები
Sargassaceae
არსებითი სახელი
/sɑ:ʹgæseɪʃɪi:/

pl ბოტ. სარგასუმისებრნი (ფუკუსისნაირთა რიგის წაბლა წყალმცენარეების ოჯახი; Sargassaceae fam.).