მეზობელი სიტყვები
sarmentose
ზედსართავი სახელი
/sɑ:ʹmɛntəʊs/

ბოტ. წვრილი / ულვაშისებრი ღეროების მქონე, ზრდისას წვრილი / ულვაშისებრი ღეროების წარმომქმნელი (ითქმის ზოგიერთი მცოცავი ან ხვიარა მცენარის შესახებ).