მეზობელი სიტყვები
satellite virus
არსებითი სახელი
/͵sætəlaɪtʹvaɪrəs/

ვრლ. თანამგზავრი / სატელიტური ვირუსი, ვირუსოიდი (ერთჯაჭვიანი რგოლოვანი რნმ-ის მოლეკულისაგან შემდგარი სუბვირუსული ნაწილაკი, რომელიც გასამრავლებლად დამხმარე ვირუსს საჭიროებს; აგრ. virusoid, satellite RNA).