მეზობელი სიტყვები
Sauropterygia
არსებითი სახელი
/͵sɔ:rəʊptəʹrɪdʒɪə/

pl პალეონტ. ზავროპტერიგიები (წყლის ამომწყდარი მტაცებელი ქვეწარმავლების ზერიგი; Sauropterygia supord.).