მეზობელი სიტყვები
savannah
არსებითი სახელი
/səʹvænə/

ეკოლ. სავანა (ტროპიკული და სუბტროპიკული ეკოსისტემის ტიპი – ბალახნარი ცალკეული ხეებით / ბუჩქებით და ხეებისა და ბუჩქების ჯგუფებით; აგრ. savanna).