მეზობელი სიტყვები
saxicoline
ზედსართავი სახელი
/sækʹsɪkəlaɪn/

= saxatile; saxicoline birds ორნ. ქვებს შორის მცხოვრები ფრინველები.