მეზობელი სიტყვები
saxifrage
არსებითი სახელი
/ʹsæksɪfreɪdʒ, -frɪdʒ/

ბოტ. ფხიჯა, ქვატეხია (ფხიჯასებრთა ოჯახის მცენარეთა გვარი; Saxifraga gen.).