მეზობელი სიტყვები
Saxifragaceae
არსებითი სახელი
/͵sæksɪfrəʹgeɪʃɪi:/

pl ბოტ. ფხიჯასებრნი (ორლებნიან მცენარეთა ოჯახი; Saxifragaceae fam.).