მეზობელი სიტყვები
Saxifragales
არსებითი სახელი
/͵sæksɪʹfrəgeɪli:z/

pl ბოტ. ფხიჯასნაირნი (ორლებნიან მცენარეთა რიგი; Saxifragales ord.).