მეზობელი სიტყვები
saxitoxin
არსებითი სახელი
/͵sæksɪʹtɒksɪn/

ბიოქ. საქსიტოქსინი (ზოგიერთი დინოფლაგელატების მიერ გამომუშავებული ნეიროტოქსინი; აბრევ. STX) [იხ. აგრ. Dinoflagellata].