მეზობელი სიტყვები
scallop
არსებითი სახელი
/ʹskɒləp, ʹskæləp/

ზოოლ. ზღვის სავარცხელა (ზღვის ორსაგდულიანი მოლუსკების გვარი; Pecten gen.).