მეზობელი სიტყვები
Scaphopoda
არსებითი სახელი
/͵skæfəʹpəʊdə/

pl ზოოლ. სკაფოპოდები (ზღვის მოლუსკების კლასი; Scaphopoda cls.).